پرسش و پاسخ های مربوط به ولی فقیه

تعداد: 1
پرسش: شرکت در نماز جمعه

کد: 1792گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم.سؤال حقیر از استاد گرامی اینست نمازهای جمعه امروزه که بدین صورت برگزار می گردد آیا جایز است که شرکت نمائیم؟

هوالعلیم

نماز جمعه واجب عینی و تعیینی است و در هر زمان چه زمان ائمه علیهم السلام و چه زمان غیبت حضرت ولیعصر ارواحنا فداه چه در حکومت اسلامی و چه در غیر حکومت اسلامی مثل نماز ظهر واجب است البته در صورتی که شرائط وجوب آن مهیا شود. و ما این مسئله را در ضمن تنظیم رسالۀ صلوة جمعه مرحوم والد رضوان اللَه علیه اثبات نمودیم.
و اما مطالب خلاف انتظاری که چه بسا از برخی از اقامه کنندگان و متصدیان امر مشاهده می شود، باید طبق تکلیف شرعی به سمع ولی فقیه و حاکماسلام برسانند و او در این موارد باید تصمیم بگیرد. انسان از پیش خود نمی تواند با طرح مسائلی فتنه انگیز موجب تشویش اذهان و سلب اعتماد امّت اسلامی شود.