موضوعات مرتبط

نماز

پرسش و پاسخ های مربوط به نماز مغرب

تعداد: 1
پرسش: زمان قضا شدن نماز مغرب و عشاء

کد: 1784گروه: احکام
با عرض سلام
می خواستم بدانم نماز مغرب و عشاء هر کدام جداگانه در چه ساعتی قضاء می شود ؟و منظور از نیمه شب شرعی یعنی چه ؟
آیا ربطی به قضاء شدن این دو نماز دارد یا نه.با تشکر

هوالعلیم

نماز مغرب تا نیمه شب شرعی و عشاء تا طلوع فجر البته بهتر است پس از نیمه شب به نیت ما فی الذمه خوانده شود .
شب در عرف مردم به حد فاصل غروب آفتاب و طلوع خورشید گفته می شود اما در شرع بین غروب آفتاب و طلوع فجر.