مقالات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر

تعداد: 1
پرسش: شرایط امر به معروف و نهی از منکر

کد: 1957گروه: اجتماعی
سلام علیکم با ارزوی قبولی طاعات و عبادات شما
میخواستم بپرسم که اگر کسی اشتباهی از وی سر میزند ما تا یه حد و میزانی میتوانیم نصیحت یا راه ... نشان دهیم ؟
اگر پس از اینکه وی دچار گناه شده ما هم در گناه وی شریک هستیم ؟

هوالعلیم

باید لحاظ شرائط و مصلحت فرد را در امر به معروف و نهی از منکر نمود.