پرسش و پاسخ های مربوط به قوس احدیت و واحدیت

تعداد: 1
پرسش: معنای واحدیت در جمعیت و نقطه وحدت بین قوس صعود و نزول

کد: 2103گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی ، سؤالاتی از خدمت شما داشتم ، می خواستم بفرمایید:
1 معنی "واحدیت جمع" ، که در لسان عرفا است چیست؟ آیا به نفس مقدّس امام علیه السلام (حقیقت محمدیه صلی اللَه علیه و آله و سلم) اشاره دارد که کانون توحید و ولایت است و مُظهر کلّ عوالم وجود است و خود مَظهر ذات و اسماء و صفات الهی به نحو اتم است؟لطفا در این مورد توضیح بفرمایید.
2 لطفا در مورد عبارتی که مرحوم محی الدین ابن عربی رحمة اللَه علیه و شارحان کتب وی و متتبعان مکتب وی از عرفا باللَه در مورد انسان کامل و انسان العین و العین الانسان با عنوان "نقطة‌ الوحدة‌ بين‌ قوسي‌ الاحديّة‌ والواحديّة‌"بیان کرده اند توضیح بفرمایید.
3 آیا اگر مظهری برای اسم مقدس "اللَه" و "احد" و کلمه مبارکه "هو" در عالم وجود بخواهیم بیابیم همان حقیقت و سرّ امام معصوم و همان نفس مقدّس اوست ؟ لطفا در این موارد و ارتباط ظهور خداوندگاری خدا از دریچۀ نفوس مقدّس ائمه طاهرین صلوات اللَه علیهم اجمعین در کل عوالم وجود توضیح بفرمایید.
با تشکر از حضرتعالی و پوزش از طولانی شدن سؤالات یا علی مدد
هوالعلیم
مقام واحدیّت در جمعیّت و نقطه وحدت بین قوسین نزول و صعود که همان ظهور کثرات است همه اینها نفس ولایت است که موجب بروز اراده کلیّه در مرایا و قوالب امکانیه جزئیّه می گردد و اوّلین مرتبه خروج حقیقت بسیطه احدیّت در عالم اعیان است.