پرسش و پاسخ های مربوط به قلم صنع

تعداد: 1
پرسش: علو مرتبه و جایگاه حضرت مولانا و حافظ شیراز

کد: 2067گروه: اخلاق وعرفان
بسم اللَه الرحمن الرحیم
باسلام
1 معنای این بیت از حضرت حافظ چیست:
پیر ما گفت که خطا بر قلم صنع نرفت
آفرین بر نفس پاک خطا پوشش باد؟؟؟؟
2 در کتاب کیمیای محبت تالیف آقای ری شهری در احوال مرحوم رجبعلی خیاط آمده است که ایشان از مقام بالای حضرت حافظ در برزخ و درمقابل از گرفتار بودن جناب مولوی خبر میدادند ، نظر جنابعالی چیست؟علت این اختلافی که درباره مولوی بین علما بسیار دیده میشود(برخلاف جناب حافظ)چیست؟
هوالعلیم
معنای این بیت این است :
جهان چون چشم و خطّ و خال و ابروست
که هر چیزی بجای خویش نیکوست
2 و اما مطلبی که از آقای رجبعلی نقل شده است خلاف است.
حضرت مولانا و جناب حافظ شیرازی هر دو از یک منبعو مبدأ و منشأ سیراب می گشتند و هر دو در یک آبشخوار حقیقت و وحدت به اکتساب فیوضات الهی متنعم اند.
و اما علت اختلاف در باره مولانا ، پرداختن به مسئله وحدت وجود است که در اشعار مولانا زیاد از آن یاد شده است.
و دوم ذکر مناقب خلفاء ثلاثه جور و ظلم که تقیّةً ایراد فرموده است و با تأمل در کیفیت آن و اشعاری که درباره مولی علی علیه السلام سروده است می توان حکم قطعی و جزمی به تشیّع و ارادت ایشان به ساحت اهل بیت علیهم السلام داد.