صوتهای مربوط به حرم امام رضا

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به حرم امام رضا

تعداد: 1
پرسش: بردن کفش داخل حرم امام رضا اشکال دارد

کد: 6655گروه: اخلاق وعرفان

در داخل حرم امام رضا (علیه السلام) کفش را داخل نایلون میگذارند و داخل حرم میشوند، این کار اشکالی ندارد؟ در مورد مساجد چطور؟


هوالعلیم

خیر مانعی ندارد. و نیز در مورد مساجد همینطور است.