پرسش و پاسخ های مربوط به قرائت قرآن

تعداد: 2
پرسش: ایام البیض ولایت فقیه وقت نماز مغرب قرائت قران در ایام عذر بانوان

کد: 2335گروه: احکام

سلام.

من از شاگردان شما نیستم.ایام البیض در خانه کسی بودم و دیدم که بساط صبحانه به راه بود.
1. نظر شما درباره روزه آن ایام چیست؟و آیا درست است که در آن روز سفره انداختند؟
2. نظر شما درباره ولایت فقیه و شخص ولی فقیه چیست؟
3. نظر شما درباره امام خمینی چیست؟
4. نظر اکثر علما این است که هنگام غروب افتاب نماز عصر قضا میشود و بیست دقیقه بعد نماز مغرب و چرا نظر شما متفاوت است؟
5.قران خواندن در عادات ماهانه حرام است یا مکروه یا جایز؟چرا؟ با تشکر...

هوالعلیم

1- مستحب است ولی واجب نیست و غذا خوردن اشکالی ندارد.

2- در مسئله ولایت فقیه مرحوم علّامه طهرانی چهار جلد کتاب نوشته اند.

3- بنده راجع به افراد إظهار نظر نمی کنم.

4- همه ما باید رأی خود را از احادیث و آثار اهل بیت علیهم السّلام اخذ نمائیم و طبیعی است که آراء با یکدیگر ممکن است اختلاف داشته باشد و مگر اختلاف آراء منحصر در این قضیّه است و آنان با یکدیگر اختلاف ندارند؟

5- مکروه است.

پرسش: قرائت کل قران در یک لحظه

کد: 2072گروه: حکمت وفلسفه
در روایات و اخبار دیده می شودکه امیر المومنین علیه السلام در یک شب تا به صبح قران را ختم می کردند و یا هنگامی که پای خود را از روی زین بر طرف دیگر آن قرار می دادند یک ختم قرآن انجام میدادند ، و یا از بزرگان دیگر وارد است که از حجر الاسود تا درب کعبه ختم قرآنی را انجام می دادند. این قضیه قطعا در عالم ماده امکان پذیر نمی باشد چون هر چقدر هم انسان قران را سریع بخواند به اندازه فاصله درب کعبه تا حجر الاسود نمیشود ، خواهشمندم این مطلب راتوضیح دهید
هو العالم
البته چنانچه خود جنابعالی اشاره فرمودید قرائت قرآن در شرائط مادی و محکوم بر زمان و مکان از عهده چنین موردی ناتوان و عاجز می باشد ولی مسئله از این قبیل نیست.یعنی حادثه ای که در این موارد اتفاق می افتد،از جنس حوادث و پدیده های عالم ماده و طبع نمی باشد،بلکه از سنخ قضایا و حوادث عالم ملکوت و مثال است. یعنی نفس انسان بواسطه اشراف و قدرت در بکارگیری قوای ملکوتی می تواند اجسام مادی را از جمله بدن و زبان و چشم و گوش و غیرۀ خود را در تسخیر قوای ملکوتی درآورد و قانون ماده را برطبق آن تسخیر و اراده تغییر دهد. و با خواست و میل خود منطبق سازد.
مثلا شنیده می شود که بعضی طی الارض دارند یا بر روی آب حرکت می کنند، و یا در هوا راه می روند.این همان تسخیر ماده در تحت سلطه و سیطره ملکوت است که قانون مکان و زمان را در احاطه خود می آورد، نه اینکه خود مقهور قانون زمان و مکان گردد. بدین صورت که بدن خود را از ثقل و سنگینی می اندازد و شرائط ماده را در زمین بر طبق میل خود عوض می کند و بر این قیاس ،حال دربارۀ قرائت قرآن نیز مسئله این چنین است.امیرالمومنین علیه السلام با تصرف در ملکوت ماده که همان زبان ،گوش،چشم و غیره است،زبان را بر طبق قانون ملکوت و قاعده عالم برزخ و مثال به خدمت می گیرد و این زبانی که در شرائط عادی سرعتی محدود دارد و الفاظی محدود می تواند ادا نماید. با همین سرعت عادی زمان را برای خود آن چنان بسط می دهد که تمام قرآن بر همان زبان در 5 ثانیه تلاوت می شود.ولی گوشهای عادی نمی تواند آن تلاوت را بشنود.