صوتهای مربوط به قرآئت قرآن

تعداد: 1

پرسش و پاسخ های مربوط به قرآئت قرآن

تعداد: 1
پرسش: قرائت قران در نماز

کد: 1805گروه: احکام
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 ایا می توان در نماز به جای سوره چند ایه از قران را تلاوت کرد
2 در صورت جواز تلاوت آیات سجده دار چگونه است
3 ختم قران در نوافل امکان دارد به چه ترتیب مخصوصا در مورد سوره های سجده دار
4 همان طور که میدانیم قران به ترتیب نزول ایات مرتب نشده است و حتی در ترتیب ایات یک سوره هم ممکن است ترتیب رعایت نشده باشد مانند سوره مائده در این صورت ایا تلاوت قران در نماز باید به ترتیب آیات باشد

هوالعلیم


1 اشکالی ندارد.
2 نباید خوانده شود ولی اگر شخصی بخواند باید فوراً سجده کند و بقیه نمازش را بخواند.
3 در نمازهای نافله اشکالی ندارد.
4 به همین کیفیت قرآن فعلی باید خوانده شود.