پرسش و پاسخ های مربوط به مجلس ترحیم

تعداد: 2
پرسش: مجلس ترحیم برای اطفال

کد: 2143گروه: احکام
سلام عليكم، آيا مجلس ترحيم براي بچه ي 7 و 8 ساله مناسبتي دارد؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.
پرسش: مجلس ختم

کد: 2087گروه: اجتماعی
بسمه تعالی
با سلام خدمت حضرت آیت اللَه تهرانی ادلّۀ مرحوم علامه طهرانی (ره) براین که مراسم فاتحه و ختم گرفتن برای اموات را قبول نداشتند چه بوده است ؟
هوالعلیم
راجع یه این مسئله بنده سخنانی در نوارها دارم و قصد دارم مقاله ای نیز بنویسم.