صوتهای مربوط به قرآن کریم

تعداد: 54مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به قرآن کریم

تعداد: 1
پرسش: وعده های قرانی

کد: 2138گروه: شبهات وپاسخ‌ها
بیشتر وعده های قرآنی عرب پسند هستند، یا عرب پسندتر هستند.
به عربی که 12 ماه سال در بیابان و شن، زیر آفتاب و هوای گرم زندگی میکند وعده باغهایی پر از درخت و سایه خنک داده شده. آب به زور گیرش میاد، وعده رودهای جاری آب، عسل و شیر داده شده. خودش رنگین پوسته اما وعده زنانی سفید پوست در بهشت داده شده. به این قوم معروف به سوسمار خور وعده درختی داده شده که از شاخه هایش هر میوه و هر غذایی که بخواهی آویزان است. و از این دست وعده ها.
پس جامعیت اسلام چه میشود؟ از یک طرف میگوییم برای همه ملتهاست. از طرف دیگر میگوییم بیشتر روی اعراب تمرکز کرده چرا که عقب تر هستند و جاهل. پس آنهایی که جلو هستند، یا بودند، باید آنقدر درجا بزنند که اعراب به آنها برسند تا برنامه جدید داده بشود؟
لطفا من را راهنمایی بفرمایید دوستان را قانع کنم.
هوالعلیم
پاسخ این مطالب در کتاب افق وحی داده شده است.