صوتهای مربوط به تفسیر آیه

تعداد: 20مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به تفسیر آیه

تعداد: 2
پرسش: مراد و مقصود از ایات اول سوره عبس

کد: 2091گروه: قرآن وتفسیر
بسم اللَه الرحمن الرحیم

با عرض سلام

لطفا در مورد آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس و نکات مهم آن و شبهات در این رابطه توضیحاتی مکفی عنایت فرمایید.

با آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون
هوالعلیم.
این آیات بر خلاف آراء اهل تسنن، به پیامبر ارتباطی ندارد و بلکه به فرد دیگری است که به واسطهی بیاعتنائی و اهانت به فقیری نابینا نازل شده است.
پرسش: تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

کد: 54گروه: قرآن وتفسیر
تفسیرایات 11و12و113و14سوره لقمان

هوالعلیم

در این آیات توجّه انسان را به ذات الهی در عین رعایت اسباب و وسائط در عالم تکوین بیان می کند و مراتب عبودیّت را با حفظ رعایت ادب لوازم و سلسله علل توضیح می دهد.