کتابهای مربوط به علم ومعرفت

تعداد: 9
مشاهده بیشتر...

سخنرانیهای مربوط به علم ومعرفت

تعداد: 7

صوتهای مربوط به علم ومعرفت

تعداد: 48مشاهده بیشتر...

پرسش و پاسخ های مربوط به علم ومعرفت

تعداد: 1
پرسش: کیفیت قیام امام زمان علیه السلام

کد: 2079گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
آیا در زمان ظهور امام زمان علیه السلام سلاحهای امروزی مانند بمب و تفنگ و سلاحهای پیشرفته عجیب همه از کار می افتند و شمشیر جایگزین می شود؟ می گویند قیام امام زمان «بالسیف» است و منظور از سیف همین شمشیر است ؟ قیام و جهاد حضرت چگونه است ؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤال مشکل است زیرا ما نمی دانیم که تصرّف امام علیه السلام چگونه است آنچه از مضمون احادیث استفاده می شود اینست که علوم زمان امام علیه السلام بواسطۀ تدبیر آن حضرت بیست و پنج برابر مضاعف می گردد.