گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2049
تاریخ ثبت 1439/02/15
سؤالهای متفاوت

2 آیا سجده بر آن طرفی از مهر که نوشته دارد صحیح است؟
3 آیا عبارت « یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین» خطاب به حضرت ابالفضل العباس علیه السلام مروی و ماثوراست؟
4 سالک کیست؟ و چه کسی می تواند بگوید من سالک هستم؟
5 جمله ای از مرحوم حضرت علامه نقل شده است که ایشان فرموده اند: « هر کس می خواهد بداند که خداوند چقدر او را دوست دارد ببیند خود او چقدر همسرش را دوست دارد» آیا این جمله صحیح است؟ و اگر عبارت دیگری بوده است چه بوده است؟
6 استحباب غسل در نوروز و روایات آن حتی در عبارات علمای قدیم هم آمده است و حتی در لمعه هم یکی از اغسال مستحبه شمرده شده است آیا آنها هم خطا کرده اند؟ و حتی حکایتی از مرحوم سیدجمال گلپایگانی نقل شده که امام زمان علیه السلام در نوروز به ایشان عیدی داده اند.( ناقل واعظ محترم حجه الاسلام هاشمی نژاد بوده و ایشان از از قول فرزند مرحوم سیدجمال گلپایگانی نقل کرده اند)
با تشکر و دعای خیر برای حضرتعالی که راهگشای راه ما هستید. والسلام
هو العلیم
1ـ صحیح است.
2ـ این عبارت از بزرگان است.
3ـ سالک کسی است که به تمام دستورات شرع برای وصول به قرب حق عمل کند.
4ـ این جمله از ایشان نیست و صحیح آن اینست : ببیند او چقدر خدا را دوست دارد .
5 مسئله استحباب غسل در نوروز در بعضی روایات آمده است و این منافاتی با خرافی بودن عید نوروز ندارد . مسئله عیدی دادن در روز نوروز به عنوان عید ، صد در صد باطل است بلکه ممکن است به عنوان تو جیبی یا مایه کیسه پولی در اول سال داده باشند.