گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2252
تاریخ ثبت 1439/02/15
بردن کفش داخل حرم امام رضا

در داخل حرم امام رضا (علیه السلام) کفش را داخل نایلون میگذارند و داخل حرم میشوند، این کار اشکالی ندارد؟ در مورد مساجد چطور؟
هوالعلیم
خیر مانعی ندارد. و نیز در مورد مساجد همینطور است.

موضوعات مرتبط

حرم امام رضا