گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 378
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت ارتباط با مادر خوانده

باسلام خدمت استاد سید محمد محسن حسینی طهرانی پدرومادر بنده در سن طفولیت مرا به
شیرخوارگاه سپرده وزن ومردی که اکنون پدر ومادر خوانده من هستند مرا بزرگ کرده و
هم اکنون ازدواج کرده وصاحب فرزند میباشم حال پس ازچندین سال پدر ومادر اصلی ام
پیدا شده اند ولی نمیتوانم انها را بپذیرم زیرا خلق خوی انها با من متفا وت است و روزی خداوند
را هزاران بار شکر میگویم که مرا از این خانواده بیرون اورده است چون که انها احکام
اسلامی را رعایت نمیکنند وفقط به همین دلیل است که انها را نمی پذیرم وگرنه انها را
بخشیده وکینه ای نسبت به انها ندارم حال با توجه به این مسایل اولا ایا انها نسبت به من
حقوقی دارندودرچه حد باید رعایت کنم ؟ ثانیا اگر شوهر من به انها حکم کند که نباید با
من در ارتباط باشند تکلیف من چیست؟ثالثا مادر خوانده من مرا چند وقتی است مورد
ازار و اذیت قرار میدهد وما مجبوریم به دلیل مشکلا ت اقتصادی کنار ان زندگی کنیم حق
وحقوق او در چه حدی است وچگونه ان را رعایت کنم؟
هوالعلیم
نسبت به پدر و مادر حقیقی باید رعایت احترام و ادب را داشته باشید گرچه ارتباطی نداشته باشید و شوهر شما نمی تواند شما را از انجام صله رحم ولو مختصر منع نماید و اما نسبت به پدر و مادر خوانده باید بدانید که اینها حق بزرگی بر گردن شما دارند همانطور مانند یک پدر واقعی و مادر واقعی باید احترام و ادب مَرعی داشته از انجام هیچ خدمتی در صورت رضایت و اجازه شوهر دریغ نفرمایید.