گروه پرسش احکام
کدرهگیری 917
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن

سلام علیکم .می خواستم نظر جنابعالی را نسبت به کاشت ناخن و زدن لاک بر روی آن برای زیبایی را جویا شوم؟ با توجه به اینکه بنده از رفقا شنیده ام که در این کار اشکالی نیست؟ مگر این کار جنبه زیبایی ندارد؟ و اگر اشکالی در آن نیست حکم برای عام است یا فردی با شرایط خاص؟ در مورد کاشت مژه چطور؟ با تشکر از عنایات شما استاد محترم.
هوالعلیم
اشکالی ندارد.