گروه سئوال اخلاق وعرفان
کدرهگیری 259
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراقبات دوران بارداری

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم اگرممکن است اعمال و مراقبات و تغذیه و ادعیه و مطالب و مسایل مربوط به دوران به دنیا آمدن نوزاد از نظر اسلام و اولیاء را بیان بفرمایید
هوالعلیم مانند دوران شیردهی است.